Dikun, I. (2017). Методика діагностування сформованості досвіду творчої діяльності майбутніх учителів музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 167-172. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-167-172