Kononko, O. (2017). Формування у майбутніх педагогів життєдайного світобачення. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 240-247. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-240-247