Lavrychnenko, N. (2017). Методичний інструментарій підготовки вчителя іноземної мови. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 248-256. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-248-256