Sahach, O. (2017). Теоретичні та практичні аспекти підготовки до неперервної професійної освіти в історії вищої школи за кордоном. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 282-287. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-282-287