Novhorodska, Y. (2017). Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх керівників навчальних закладів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 145-151. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-2-145-151