Ashykhmina, N. (2017). Сутність і компонентна структура музично-стильових уявлень майбутніх учителів музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 7-12. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-7-12