Bohdanovych, V. (2017). Науково-педагогічне визначення етапів підготовки майбутніх учителів початкової школи до музично-естетичного виховання учнів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 13-17. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-13-17