Verhunova, V. (2017). Теоретико-методологічні основи формування досвіду ціннісного ставлення до музичного мистецтва. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 22-25. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-22-25