Spilioti, O. (2017). Мелодичний слух як базова здібність у процесі формування музично-інтонаційного мислення. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 65-69. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-65-69