Rostovska, Y. (2017). Вплив ціннісних орієнтацій на формування професійних переконань майбутніх учителів хореографії. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 115-120. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-115-120