Parkhomenko, O. (2017). Методичне забезпечення балетмейстерської підготовки майбутніх учителів хореографії. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 111-114. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-111-114