Pukhalskyi, T. (2017). Ефективна організація самостійної роботи студентів – важлива умова формування професійної компетентності майбутніх учителів музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 156-162. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-156-162