Revenchuk, V. (2017). Фортепіанна підготовка як складова професійного становлення майбутнього вчителя музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 163-167. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-163-167