Teriaieva, L. (2017). Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики через емоційне сприйняття творів хорового мистецтва. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 171-173. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-171-173