Koval, O. (2017). Програми з музики кінця ХХ – початку ХХІ ст. у контексті розвитку музичних здібностей: сучасний вимір. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 191-195. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-191-195