Rastruba, T. (2017). Реалізація концепції особистісно орієнтованої музичної освіти школярів України на межі тисячоліть. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 207-210. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-207-210