Samoilenko, O. (2019). Випускники Ніжинської класичної гімназії – видатні вчені-емігранти. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 158-164. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-2-158-164