Koshova, I. (2020). ФОТОГРАФІЯ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ У ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 8-18. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-2-8-18