Shcherbakova, K., Shcherbakova, N., & Makarenko, L. (2020). ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМ І МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СУЧАСНИЙ ВИМІР. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 82-87. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-2-82-87