Kachurynets, L. (2020). ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ РЕПЕРТУАРУ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ДИРИГЕНТА. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 91-98. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-1-91-98