Zhelobytska, T. V. (2020). КОЛОКАЦІЯ ЯК МІНІМАЛЬНА ОДИНИЦЯ ПОБУДОВИ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 44-56. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-3-44-56