Pisotsky, A., & Pisotska, L. (2020). ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ОСНОВ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 92-97. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-3-92-97