Lukashova, N., & Belodid, I. (2020). ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЄКТУВАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 119-126. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-3-119-126