Pykhtina, N. (2020). НЕДИСЦИПЛІНОВАНІСТЬ У ДОШКІЛЬНИКІВ: ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ ТА ЧИННИКИ ДЕТЕРМІНАЦІЇ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 25-32. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-4-25-32