Kononko, O. (2021). СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКА ЯК СУБ’ЄКТА ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 17-27. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-1-17-27