Losyeva, N., & Dubrovskyi, V. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОЦІ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 59-67. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-1-59-67