Zaplishnyi, I. I. (2021). ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ СВІДОМОГО СТАВЛЕННЯ ДО СВОГО ЗДОРОВʼЯ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 68-75. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-1-68-75