Kuziv, M., & Kuziv, I. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕДІАЦІЇ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 76-83. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-1-76-83