Nesterenko, S. (2021). ПОНЯТТЯ «ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ» У ПАРАДИГМІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 27-35. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-2-27-35