Samoilenko, O., Demchenko, N., & Filonenko, O. (2021). СПОГАДИ В. В. ДАНИЛОВА ЯК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНЕ ДЖЕРЕЛО. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 123-133. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-2-123-133