Turchyn, T. (2021). МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА ЯК КВАЛІФІКАЦЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 29-37. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-3-29-37