Holub, N., Tsinko, S., & Holub, A. (2022). МУЗИЧНА РЕЦЕНЗІЯ ЯК ЖАНР ТЕКСТУ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 43-53. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-4-43-53