Magda, Polina. 2018. Формування ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя музики як педагогічний феномен. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1 (Березень), 33-37. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-1-33-37.