Novhorodska, Yuliia. 2018. Діагностика стану сформованості професійної відповідальності у майбутніх менеджерів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 2 (Березень), 53-59. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-2-53-59.