Ivashchenko, A. S. 2018. Особливості літературного спостереження в процесі формування в учнів умінь аналізувати образи-символи. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 4 (Листопад), 81-83. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-4-81-83.