Anishchuk, Antonina. 2017. Використання діяльнісного підходу в підготовці фахівців дошкільної освіти. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3 (Жовтень), 17-22. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-17-22.