Gutsalo, Emiliia, і Olga Matyash. 2017. Соціальні контексти й практичні цілі вивчення комунікації в університетах (науковий аналіз опитування в академічних спільнотах). Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3 (Жовтень), 62-68. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-62-68.