Revenchuk, Valentyna. 2017. До проблеми формування у студентів музично-аналітичних умінь. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3 (Жовтень), 131-34. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-131-134.