Shumska, Liudmyla. 2017. Теоретичне обґрунтування змісту фахової підготовки магістрів-диригентів у контексті компетентнісного підходу. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3 (Жовтень), 156-62. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-156-162.