Dikun, Iryna. 2017. Методика діагностування сформованості досвіду творчої діяльності майбутніх учителів музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3 (Жовтень), 167-72. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-167-172.