Kononchuk, Antonina. 2017. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери засобами дистанційного навчання в умовах ВНЗ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3 (Жовтень), 181-87. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-181-187.