Lavrychnenko, Nataliia. 2017. Методичний інструментарій підготовки вчителя іноземної мови. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3 (Жовтень), 248-56. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-248-256.