Samarina, Svitlana. 2017. Історія становлення і розвитку логоритмічного виховання дітей. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3 (Жовтень), 288-90. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-288-290.