Shevchenko, Svitlana. 2017. Відображення зовнішньої диференціації організації шкільної освіти на прикладі польських шкіл і шкіл 2–3 мовами навчання (1991–2010). Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3 (Жовтень), 305-10. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-305-310.