Novhorodska, Yuliia. 2017. Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх керівників навчальних закладів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 2 (Червень), 145-51. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-2-145-151.