Morozova, Olha. 2017. Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами музичного мистецтва як психолого-педагогічна проблема. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1 (Березень), 38-44. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-38-44.