Spilioti, Olena. 2017. Мелодичний слух як базова здібність у процесі формування музично-інтонаційного мислення. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1 (Березень), 65-69. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-65-69.