Revenchuk, Valentyna. 2017. Фортепіанна підготовка як складова професійного становлення майбутнього вчителя музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1 (Березень), 163-67. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-163-167.