Rostovska, Iryna. 2017. Мотивація музично-виконавської діяльності як характеристика спрямованості особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1 (Березень), 168-70. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-168-170.