Shafarchuk, Tetiana, і Yang Meng. 2017. Проблеми вокально-технічного розвитку майбутніх вчителів музики та шляхи їх подолання. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1 (Березень), 178-84. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-178-184.